S'acceptaran canvis d'hora a les visites fins a 48 hores abans, passat aquest temps al client se li donarà nova hora però se li cobrarà una nova visita.